Cập nhật KQKD quý 2: DSC, SCS, VGR...

 Trong quý 2/2023, các doanh nghiệp liên tục cập nhật kết quả kinh doanh của mình. Nhóm ngành chứng khoán và thủy điện đang chiếm ưu thế với hơn chục doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính. Tổng thể, số doanh nghiệp báo cáo lãi trong quý này tăng trưởng và chiếm tỷ trọng lớn.

Công ty Chứng khoán DSC thông báo kết quả BCTC quý 2/2023 với mức lãi gần 45 tỷ đồng, đột biến so với lỗ hơn 4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DSC đạt lãi sau thuế 56 tỷ đồng, gấp 6 lần so với cùng kỳ.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC - mã chứng khoán SCS) báo cáo doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SCSC đạt 334 tỷ đồng doanh thu, giảm 26,5%, và lãi sau thuế hơn 242 tỷ đồng, giảm 28,8%.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC - mã chứng khoán SCS)

Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) là bệnh viện tim duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán, báo cáo lãi gần 43 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 58% kế hoạch.

CTCP Dịch vụ Cảng Xanh VIP (VGR) thông báo doanh thu tăng nhẹ 4 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 216 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm 20,4% xuống còn gần 62 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty báo lãi trước thuế 125 tỷ đồng, hoàn thành 60% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi sau thuế đạt 109 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Cao su Miền Nam (Casumina - CSM) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 2.603 tỷ đồng, tuy vậy chi phí vốn cao khiến lợi nhuận sau thuế giảm 28%, xuống còn hơn 19 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp khác như NOS, VCBS, PCE... cũng công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023, trong đó có một số công ty vận tải biển ghi nhận lỗ nặng. Nhóm Chứng khoán, thủy điện... đều có nhiều doanh nghiệp công bố KQKD quý 2/2023.

Quang Hikari

Tư vấn, chia sẻ kiến thức đầu tư thông minh, bền vững trong lĩnh vực chứng khoán, Crypto, Forex. facebook youtube twitter

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn