Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán tiết lộ kế hoạch họp với tổ chức xếp hạng tại Hồng Kông trong tháng 8 để bàn về việc nâng hạng thị trường

Ủy ban Chứng khoán tập trung nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, dự kiến họp với tổ chức xếp hạng tại Hồng Kông vào tháng 8.

Trong Đối thoại tháng 7 về Kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiết lộ về việc Ưỷ ban đang đưa ra các giải pháp tích cực và nỗ lực để khắc phục các tiêu chí được đánh giá bởi các đơn vị xếp hạng tín nhiệm.

Nâng hạng thị trường mang đến nhiều lợi ích đáng kể, IMF ước tính khoảng 70% quyết định phân bổ vốn vào chứng khoán dựa vào sự xếp hạng của thị trường chứng khoán. Dự kiến nếu nâng hạng thành công, Việt Nam có thể thu hút khoảng 7,2 tỷ đô la mỗi năm từ nhà đầu tư nước ngoài. Điều này cũng giúp cải thiện định giá cổ phiếu và có ảnh hưởng tích cực đến công tác cổ phần hóa thoái vốn nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán tập trung nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, dự kiến họp với tổ chức xếp hạng tại Hồng Kông vào tháng 8
Bà Phương cũng nhấn mạnh rằng việc nâng hạng thị trường không chỉ do ý chí của Ủy ban Chứng khoán mà cần sự phối hợp và hỗ trợ từ các bộ ngành liên quan.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Ủy ban đặt hai nhóm vấn đề cần được cải thiện và phối hợp: vấn đề yêu cầu ký quỹ và giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Đề xuất được đưa ra để giảm ký quỹ xuống còn 10% và hỗ trợ phối hợp từ Ngân hàng Nhà nước. Hơn nữa, việc hạn chế sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chỉ áp dụng cho lĩnh vực cần thiết như quốc phòng, an ninh và bảo hộ thương mại.

Để nâng cao minh bạch và chất lượng hàng hóa trên thị trường, Ủy ban cũng đề xuất tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, việc này phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo công khai và minh bạch.

Nhằm thúc đẩy tiến trình nâng hạng, Ủy ban đã và đang tạo cơ hội gặp gỡ, làm việc với các bên liên quan để giải quyết các khó khăn và vướng mắc.

Cuối cùng, việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ đòi hỏi sự phối hợp cấp cao và tập trung của các bên liên quan để tạo ra môi trường hấp dẫn và minh bạch, hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quang Hikari

Tư vấn, chia sẻ kiến thức đầu tư thông minh, bền vững trong lĩnh vực chứng khoán, Crypto, Forex. facebook youtube twitter

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn