Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là ngày 25/07/2023 tới đây.

Sau khi thực hiện chia cổ tức lần này, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng thêm hơn 5.520 tỷ đồng, lên mức 36.194 tỷ đồng.

Trước đó, SHB cũng đã nhận được văn bản của NHNN về việc tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Về phương án phát hành cổ phiếu ESOP, SHB dự kiến phát hành 45,12 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/đơn vị. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 451,2 tỷ đồng. Số cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Sau khi thực hiện 2 phương án trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 30.674 tỷ đồng lên mức 36.645 tỷ đồng, duy trì vị trí Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.