Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 24-30/7

Từ ngày 24-30/7, các công ty cổ phần (CTCP) trong lĩnh vực thủy điện, đá, viễn thông và in bưu điện đã thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền. Dưới đây là danh sách các công ty và mức cổ tức cụ thể:

 1. 1. CTCP Thủy điện Hương Sơn (Mã chứng khoán: GSM) trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 24/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/7.

 2. 2. CTCP Đá Núi Nhỏ (Mã chứng khoán: NNC) trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 24/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/7.

 3. 3. CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (Mã chứng khoán: PTP) trả cổ tức 920 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

 4. 4. CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (Mã chứng khoán: BTU) trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

 5. 5. CTCP Thiết bị Bưu điện (Mã chứng khoán: POT) trả cổ tức 615 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

 6. 6. CTCP Thiết bị (Mã chứng khoán: MA1) trả cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 7. 7. CTCP Xích líp Đông Anh (Mã chứng khoán: DFC) trả cổ tức 1.736 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 8. 8. CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã chứng khoán: MWG) trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 9. 9. CTCP Ánh Dương Việt Nam (Mã chứng khoán: VNS) trả cổ tức đợt 1/2023, mức cổ tức là 4.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 10. 10. CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai (Mã chứng khoán: CDR) trả cổ tức 200 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 11. 11. CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc (Mã chứng khoán: HPH) trả cổ tức 600 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 12. 12. CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội (Mã chứng khoán: TPH) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, mức cổ tức là 100 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 13. 13. CTCP Vinafreight (Mã chứng khoán: VNF) trả cổ tức 700 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 14. 14. CTCP Nước sạch Bắc Ninh (Mã chứng khoán: BNW) trả cổ tức 439 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 15. 15. CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, mức cổ tức là 5.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 16. CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, mức cổ tức là 5.000 đồng/cổ phiếu

 17. 16. CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội (Mã chứng khoán: HD6) trả cổ tức 1.200 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

 18. 17. CTCP Thủy điện Quế Phong (Mã chứng khoán: QPH) trả cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/7.

 19. 18. CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã chứng khoán: HND) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, mức cổ tức là 500 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/7.

 20. 19. CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng (Mã chứng khoán: DDH) trả cổ tức 50 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/7.

 21. 20. CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) (Mã chứng khoán: VPS) trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/7.

 22. 21. CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (Mã chứng khoán: BMD) trả cổ tức 900 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/7.

 23. 22. CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng - Coninco (Mã chứng khoán: CNN) trả cổ tức 900 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền sở hữu cổ tức là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/7.

Các thông tin trên cung cấp cái nhìn tổng quan về việc trả cổ tức của các công ty trong thị trường chứng khoán, đồng thời chú trọng đến các ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng, giúp nhà đầu tư lựa chọn các cơ hội đầu tư phù hợp.

Quang Hikari

Tư vấn, chia sẻ kiến thức đầu tư thông minh, bền vững trong lĩnh vực chứng khoán, Crypto, Forex. facebook youtube twitter

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn