Thế giới di động (MWG) liên tục mua lại cổ phiếu ESOP, nhân viên giảm 5.960 nhân sự so với đầu năm

 Thế giới di động (CTCP Đầu tư Thế giới di động) vừa tiến hành mua lại cổ phiếu quỹ ESOP của nhân viên nghỉ việc. Đây là một phần của việc thu hồi cổ phiếu phát hành cho nhân viên theo chương trình ESOP khi họ nghỉ việc theo quy định. Gần đây, họ đã mua lại 450.547 cổ phiếu quỹ, làm tăng tổng số cổ phiếu quỹ sau giao dịch lên 816.669 đơn vị.

Trước đó, vào tháng 5/2023, Thế giới di động đã mua lại 366.122 cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ. Và trong năm 2022, họ đã mua lại 502.564 cổ phiếu ESOP từ những nhân viên đã nghỉ việc.

Báo cáo tài chính quý 1/2023 cho thấy tổng số nhân viên công ty là 68.048 người đến 31/3/2023, giảm 5.960 nhân sự so với đầu năm (74.008 nhân sự).

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Thế giới di động trong 5 tháng đầu năm 2023 không thuận lợi, doanh thu giảm mạnh 21% so với cùng kỳ, chỉ còn 47.144 tỷ đồng, hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu cả năm.
Thế giới di động (MWG) liên tục mua lại cổ phiếu ESOP

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, chuỗi cửa hàng Điện Máy Xanh góp phần lớn với 50,6%, Bách Hóa Xanh đóng góp 23,6%, và chuỗi Thế giới di động đóng góp 23,5%. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Thế giới di động đã đóng cửa một số cửa hàng, làm giảm số lượng cửa hàng Thế giới di động xuống còn 1.185 cửa hàng và Bách Hóa Xanh xuống còn 1.704 cửa hàng.

Dự kiến trong năm 2023, công ty không đặt mục tiêu cụ thể về số lượng cửa hàng mở mới cho từng chuỗi. Kết quả kinh doanh của công ty cho thấy doanh thu của chuỗi Thế giới di động và Điện Máy Xanh giảm 27%, trong khi doanh thu của chuỗi Bách Hóa Xanh tăng 6% lên hơn 11.000 tỷ đồng.

Quang Hikari

Tư vấn, chia sẻ kiến thức đầu tư thông minh, bền vững trong lĩnh vực chứng khoán, Crypto, Forex. facebook youtube twitter

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn